skip to Main Content

MLOG (Mathiesens Lab Off Gemmoligy) er et uvildigt laboratorium som tilbyder følgende ydelser: En uvildig udtalelse vedr. ægtheden, samt gemmologisk beskrivelse af alle typer facetterede ædelstene, diamanter, og smykker. Såkaldte Ædelsten, Diamant og smykke certifikater (Gems and Diamond repports). Disse certifikater er af stor betydning for prisen på det beskrevede, ved evt. salg eller erstatning for bortkomst.

 


Henrik Mathiesen

Lidt om mig selv, indehaver af MLOG:

Som person har jeg en meget passioneret og engageret tilgang til alt hvad jeg beskæftiger mig med både som erhverv eller som hobby. Min interesse for ædelsten tog først rigtigt fart da jeg for sjov, for 15-20 år siden begyndte at samle på dem. Det at samle, sidde og iagttage en smuk sten set gennem en lup, har så bare udviklet sig til at studere området gemmologi mere i dybden og med en mere professionel tilgang. Gemmologi er en kompleks og ikke eksakt videnskab, som langt hen ad vejen bygger på erfaring, samt selvfølgelig at kunne håndtere de gemmologiske redskaber som er til rådighed i processen. Så, jo mere forskelligt man har set og jo flere gange, jo bedre gemmolog.

Min meget store passion for farvede ædelsten og diamanter, samt det meget smukke, omgivet af lidt ”mystik”, er reelt det som driver mig i det at beskæftige mig med området. Da området ædelsten og diamanter, naturligt nok også indeholder smykker, er smykket som helhed også blevet en stor interesse hos mig.

Som den fascination jeg oplevede den første gang jeg så en smykkesten i en af mine forældres smykker, er jeg den dag i dag stadig lige så fascineret, når jeg betragter en farvet ædelsten eller diamant, siddende i et smykke eller set i mit laboratorium under lup og mikroskop. Jeg bliver ganske enkelt helt varm inden i, og direkte betaget af synet jeg får. En del af min fascination, går også på det meget imponerende resultat som sliberen har opnået ved at have gjort sit yderste for at få det bedste frem i stenen.

En anden del af min fascination går på hvor fantastisk det er at en flere tusinde år gammel sten kan blive så smuk, bare fordi man sliber og pudser den lidt. Når jeg ser ind i stenen i mit mikroskop, ser jeg også reelt et lille billede af hvad der skete lige i øjeblikket for tusinde år siden, hvor stenen blev skabt. Storslåede!

Så. Drivkraften for mit virke, det at beskæftige sig med ædelsten og smykker og ikke som hovederhverv, er reelt bare en fantastisk mulighed for gentagende gange at opleve den følelse jeg har, hver eneste gang jeg betragter en smuk bearbejdet sten, eventuelt siddende i et smukt udført smykke. Min hjemmeside skal derfor også ses som et forsøg på at formidle noget af den store viden samt nogle af de mange oplevelser jeg gennem tiden på området, har tilegnet mig. Hjemmesiden er samtidig et forsøg på at bidrage til at skabe min egen fascination på området, hos andre.

I dag, som eksamineret Gemmolog og Diamantgradere, gør min store trang til hele tiden at se nye ædelsten og smykker, at jeg ud over mit virke i MLOG, fungere som konsulent for Danske auktionshuse, på området.

Back To Top
×Close search
Søg